Syyskokouksen 25.11.2018 päätöksiä

Syyskokouksessa:

  • hyväksyttiin johtokunnan esitys v. 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, joka perustuu entisiin jäsenmaksuihin.
  • valittiin OH7RJ kerhon puheenjohtajaksi toimikaudelle 2019
  • valittiin OH7VM, OH7GIG ja OH7RY johtokunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle
  • valittiin OH7QT toiminnantarkastajaksi sekä OH7QA hänen varamieheksi
Notice: This work is licensed under a BY-NC-SA. Permalink: Syyskokouksen 25.11.2018 päätöksiä

Comments are closed.